Yozgat Bozok Üniversitesi

TAPU VE KADASTRO PROGRAMI

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ŞEFAATLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TAPU VE KADASTRO PROGRAMI

 

Programın Amacı

Tapu ve Kadastro programının amacı özellikle tapu sicillerinin tutulmasına ilişkin temel kurallar ile tapu sicilinin oluşturulmasını amaçlayan ve Harita-Tapu-Kadastro alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli teknikerler yetiştirmektir.

Programın Dili

Türkçe

Programın Tanımı

Ülke ve toplum ihtiyaçları bakımından arazi ve yönetimi için bilgi sistemleri oluşturulmasının temelini harita ve kadastro bilgileri oluşturmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. 

Mezuniyet Şartları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere TAPU ve KADASTRO alanında ön lisans diploması verilir. 

Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Her öğrencinin akademik takvimdeki önceden belirlenmiş tarihlerde kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavlarına girebilmesi için ise derslerin en az % 70ine uygulamaların ise en az %80ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için dersin bulunduğu dönemde genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir. 

İstihdam Olanakları

Tapu ve Kadastro programından mezun olan öğrenciler Türkiye’nin bütün il ve ilçelerinde bulunan tapu sicil müdürlüklerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde iş bulabilmektedirler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, Belediyelerin İmar, Fen İşleri, Altyapı vb. Müdürlükleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İller Bankası, DSİ, T.C. Karayolları ve Devlet Demiryolları gibi çeşitli kamu kuruluşlarının yanı sıra harita ve inşaat sektöründe hizmet veren özel müteahhitlik büro ve şirketlerinde ve Emlak Değerleme şirketlerinde de çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Tapu ve Kadastro programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Kamu Yönetimi ve Tapu Kadastro bölümüne geçiş yapabilmektedir.