Yozgat Bozok Üniversitesi

MİSYON VE VİZYON

MİSYONUMUZ

 

İnsani değerlerin bilincinde, pozitif düşünen, kendine güvenen, çevresiyle uyumlu, duygusal zekâ düzeyi yüksek, üretken, katılımcı, araştırma ve problem çözme yeteneğine sahip, Atatürk ilke ve İnkılaplarına bağlı, bilgisayar teknolojisine hakim ve bilgi teknolojilerinden haberdar, teorik ve uygulamalı olarak mesleki bilgi ile donatılmış meslek elemanları ve teknikerler yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

 

Günümüz iş dünyasının değişen ve gelişen tüm alanlarında  ihtiyaç duyulan nitelikli ara elemanları yetiştirmek, kurumsallaşma olgusunu benimseyerek üniversite içindeki diğer birimlerle ve aynı alanda faaliyet gösterdiğimiz meslek yüksekokulları ile eğitim ve kalite yönünden rekabet etmek, başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretim elemanlarımız ve idari personelimizle topluma üst düzey değer katmaktır.