Yozgat Bozok Üniversitesi

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PROGRAMI

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ŞEFAATLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PROGRAMI

 

Kuruluş

Program Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde Şefaatli Meslek Yüksekokuluna açılan üçüncü bölümdür. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibarı ile öğrenci alımına başlamıştır.

Programın Amacı

Çiftlik ve pet hayvan sağlığı dolaylı olarak insan sağlığını da etkilemektedir. Gerek hayvan gerekse insan sağlığına verilen önem dikkate alındığında, sahada çalışan veteriner hekimlere, hayvansal biyoloji ve laboratuvar çalışanlarına yardımcı olacak,kalifiye “veteriner sağlık teknikeri” ve “laborant” personel sayısı giderek önem kazanmaktadır. Program; bu alanlarda çalışabilecek, yüksek bilgi birikimine sahip ve deneyimli teknik eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İstihdam Olanağı

Programdan başarı ile mezun olan öğrenciler; Tarım ve Orman Bakanlığı il, ilçe müdürlükleri, araştırma enstitüleri ve laboratuvarları, veteriner klinik, poliklinik ve hastaneleri, çiftlik, kanatlı hayvan, gıda üretim ve pazarlama işletmeleri, hayvanat bahçeleri ve veteriner ilaç sanayinde iş olanağına sahip olabilmektedir.

Programın Dili

Türkçe

Kazanılan Derece

Tüm alan derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler “Önlisans Diploması” almaya hak kazanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa kabul olmak için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gerekmektedir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenlemekte, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine göndermektedir. ÖSYM tüm başvuruları alarak, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. Programa kabul olan öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Her öğrencinin akademik takvimde önceden belirlenmiş tarihlerde kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavlarına girebilmesi için derslere en az %70, uygulamalara ise en az %80 devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az bir vize ve bir final sınavına tabi tutulmaktadır. Öğrencinin dönem sonu başarı notuna, vize sınavının katkısı %40, final sınavının katkısı %60 olarak belirlenmiştir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Bir dersten “AA”, “BA”, “BB”, “CB” ve “CC” harf notlarından birini alan öğrenciler, ilgili derste başarılı kabul edilmektedir. “DC” ve “DD” şartlı başarılı kabul edilmektedir. Öğrencinin “DC” veya “DD” aldığı bir dersten başarılı olması için dersin bulunduğu dönemde genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

Mezuniyet Şartları

Öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve 30 günlük zorunlu staj uygulamasını tamamlaması gerekmektedir.

Lisans Programlarına Geçiş

Programdanbaşarı ile mezun olan öğrenciler; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Veteriner, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Hayvansal Üretim, Tarımsal Biyoteknoloji ve Zootekni lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.