Yozgat Bozok Üniversitesi

ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PROGRAMI

 

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ŞEFAATLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PROGRAMI

 

Programın Amacı

Programın amacı, Türkiye’de giderek yaygınlaşan ‘çağrı merkezi’ sektöründe kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasıdır. Gerekli deneyimi          kazanmış, ikna kabiliyeti güçlü, etkili konuşma becerisi olan, diksiyonu düzgün, iletişim becerisi gelişmiş, duygusal zeka düzeyi yüksek, araştırmacı, dinamik, özgüvenli, bilimsel bilgi ile donanmış ve bilgisayar kullanımında uzman nitelikli işgücü yetiştirmektir. 

Program Dili

Türkçe

Program Tanımı

Çağrı Merkezi Hizmetleri Ön lisans Programı, 2017-2018 yılında Şefaatli Meslek Yüksek Okulu bünyesinde, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik bölümü altında açılan dört yarı yıllık bir programdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. 


Mezuniyet Şartları

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ alanında ön lisans diploması verilir. 

Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Her öğrencinin akademik takvimdeki önceden belirlenmiş tarihlerde kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavlarına girebilmesi için ise derslerin en az % 70ine uygulamaların ise en az %80ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için dersin bulunduğu dönemde genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir. 


İstihdam Olanakları

Mezun olan kişilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak sektörel hacmi giderek artan tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki çağrı merkezleri başta olmak üzere diğer tüm müşteri temas noktalarıdır. Ayrıca özel sektörün danışma, bilgilendirme, müşteri hizmetleri, Call Center vb. departmanlarında görev alabilecek bu nitelikli personeller, bünyesinde Müşteri Hizmetleri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) departmanları bulunan ve bu faaliyetleri yürüten tüm özel sektör firmalarında istihdam edilebileceklerdir.

Üst Derece Programlara Geçiş

Mezun olan kişilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak sektörel hacmi giderek artan tüm kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarındaki çağrı merkezleri başta olmak üzere diğer tüm müşteri temas noktalarıdır. Ayrıca özel sektörün danışma, bilgilendirme, müşteri hizmetleri, Call Center vb. departmanlarında görev alabilecek bu nitelikli personeller, bünyesinde Müşteri Hizmetleri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) departmanları bulunan ve bu faaliyetleri yürüten tüm özel sektör firmalarında istihdam edilebileceklerdir.